جايگاه صنعت گردشگري در ايران

صنعت گردشگري با ويژگيهاي خاص خود ،صنعتي نوين با آينده اي روشن

صنعت گردشگري با ويژگيهاي خاص خود ،صنعتي نوين با آينده اي روشن محسوب مي شود.سرمايه گذاري در اين صنعت در تمام کشورهاي داراي جاذبه هاي جهانگردي رو به افزايش است.امروزه جذب گردشگران خارجي  به رقابتي فزاينده در بين  نهادهاي درگير در صنعت گردشگري تبديل شده است.زيرا اين صنعت نه تنها در پيشبرد اقتصاد ملي و درآمدهاي ارزي نقش دارد بلکه صنعتي است پاکيزه و عاري از آلودگي و درعين حال ايجادکننده مشاغل جديد.

گردشگري براي کشورهاي داراي جاذبه هاي جهانگردي نظير ايران مي تواند به مهمترين منبع کسب درآمد ارزي تبديل شود مشروط بر اين که برنامه ريزي درست و همه جانبه همراه با آينده نگري براي آن تنظيم و اجرا شود.سرمايه گذاري جهاني در صنعت گردشگري حاکي از آن است که گردشگري صنعتي از زمره صنايع توزيع کننده درآمد است و هنگاميکه جهانگرد وارد کشور مي شود درمقابل خدماتي که به وي ارائه مي گردد بايد هزينه پرداخت نمايد و اين پرداخت ارزي خواهد بود.لذا اين صنعت مي تواند جايگزين اقتصاد تک محصولي يعني درآمد نفتي گردد.

اين که امروزه مشاهده مي شود کشورهاي صنعتي اروپا و آمريکا تمام نيرو و توان خود را در جهت جذب جهانگرد بکار مي گيرند مويد جايگاه اين صنعت در اقتصاد است.عايدي حاصل از گردشگري پايدار و درعين حال امکان بهره برداري از آن در کوتاه مدت فراهم است.همچنين اشتغال زايي در اين صنعت بالا بوده و نيروي انساني مورد نياز آن محتاج به آموزش بلند مدت نمي باشد.امکانات موجود در ايران نشان مي دهد که ايران ظرفيت پذيرايي بيش از دو الي سه ميليون گردشگر خارجي را در سال دارا مي باشد و اگر در زمينه جذب گردشگران برنامه ريزي و موانع موجود رفع شوند ما شاهد رسوب گردشگران خارجي درکشورخواهيم بود و اين يعني دستيابي به درآمد ارزي چشمگير.


ايران هتلينگ

تاریخ : 1395/08/29
Copyright © 2015 - Iran Hoteling. All rights reserved.
.تمامی خدمات این سایت ، حسب مورد دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های آن تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است
.کليه حقوق اين سايت متعلق به ایران هتلینگ می باشد